Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b
tel. 12 421 92 82
całodobowy dyżur
 • Kontrast
 • Wielkość tekstu
 • slide1
 • slide2

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje projekt:

Rozszerzenie oferty usług i wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin

w sytuacjach trudnych i kryzysowych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r. Celem projektu jest poszerzenie oferty usługowej Ośrodka oraz zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej.

 

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do rodzin, par, dzieci,  młodzieży oraz seniorów.
 • Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Krakowa, zagrożone  kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
  • konflikty małżeńskie, partnerskie i rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód ),
  • przemoc w rodzinie,
  • nadużycia seksualne, gwałty,
  • śmierć bliskiej osoby,
  • choroba własna lub osoby bliskiej,
  • zagrożenia samobójstwem,
  • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa),
  • inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.

Kryzysy  i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju takie jak:

 • ​urodzenie dziecka,
 • rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej,
 • dorastanie dzieci,
 • okres usamodzielniania się dzieci ,
 • przejście na emeryturę,
 • śmierć współmałżonka,

Oferta pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin

Życie rodzinne obfituje w sytuacje zarówno radosne, jak i bardzo trudne, wystawiające na próbę nasze bliskie relacje. Często nie mamy możliwości, aby samodzielnie sobie z nimi poradzić, a przedłużający się kryzys może doprowadzić do znacznego pogorszenia funkcjonowania i destabilizacji całego​ ​systemu rodzinnego.

W takich trudnych momentach życia nie powinniście być sami - wystarczy skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

Uzyskasz pomoc w następujących formach:

 • specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapia kryzysu dla par,
 • specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapia kryzysu dla rodzin,
 • indywidualna pomoc dla dzieci i młodzieży przy współpracy z rodzicami,
 • możliwość skorzystania z konsultacji lekarza psychiatry dla osób w kryzysie, pozostających w kontakcie z psychologiem ,
 • możliwość uczestniczenia w grupach psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Oferta pomocy psychologicznej dla seniorów

Wchodzenie w tzw. ”jesień życia” może być doświadczeniem pozytywnym, czasem, w którym ludzie odzyskują energię, zbliżają się do swojej rodziny oraz wreszcie mogą realizować swoje pasje i marzenia.

Jednakże część osób na tym etapie życia nie radzi sobie z zachodzącymi zmianami i przeżywa często poważny kryzys, który może się wiązać z wycofywaniem się z życia, traceniem energii, przyjaciół, wpadaniem w monotonię i samotność.

Jeśli w tym okresie życia doświadczasz trudnych sytuacji osobistych czy rodzinnych, nie powinieneś być sam – możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy i wsparcia.

 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej oferujemy następujące formy pomocy:

 • specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapia kryzysu
 • grupa wsparcia dla seniorów
 • Telefon Zaufania Dla Seniorów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13-16, pod numerem tel. 12/413 71 33
 • konsultacja lekarza psychiatry dla seniorów w kryzysie
 • możliwość uczestniczenia oraz współtworzenia Samopomocowej Sieci Wsparcia

Zachęcamy również uczestników projektu do dzielenia się swoim doświadczeniem i angażowania się w budowanie Samopomocowej Sieci Wsparcia, aby mogli nieść pomoc rówieśnikom w swoich środowiskach.

 

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka w ramach projektu

 • Wystarczy zgłosić się na dyżur. Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
 • Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Krakowa.
 • W ramach interwencji kryzysowej Ośrodek udziela całodobowej bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
tel. 12 421 92 82
© Copyright 2015